zondag, januari 31, 2010

Kaarten voor het goede doel!

Ik ben vandaag begonnen met kaarten maken. Iets wat ik eigenlijk nooit doe. Niet echt mijn ding, denk ik altijd.
Maar nu heb ik een goede reden.
Vanaf maandag 8 Februari hebben we op school een projectweek. We werken die week rond een goed doel dat elke klas kiest. De projectweek wordt op woensdag 17 Februari afgesloten met een tentoonstelling/ markt waarop er van alles in elke klas verkocht wordt. De opbrengst gaat naar jouw gekozen goede doel.
** Today I started with making cards. Something I usually don't do. Not really my cup of tea, I thought. But now I have a good reason. 
From Monday 8 February we have a projectweek at school. We work that week about a good cause we choose ourselves for each class. The project week will be ended on Wednesday February 17 with a market/ exposition, on which will be sold everything the kids made. All the money we earn goes to the good cause we have chosen.

Met mijn klas heb ik gekozen voor een project in Ghana. Dit komende half jaar ook ons zendingsproject. En omdat ik het leuk vind om met de klas terug te komen op het goede doel en er steeds iets voor te doen, heb ik dus hiervoor gekozen.
De organisatie Youth Service Initiative werkt aan een kind- en jongerencentrum in het Noorden van Ghana bij Tamal.
Hun motto: Kinderen moeten vrij kunnen spelen.... om zich te kunnen ontwikkelen!
En dat sluit perfect aan bij mijn eigen visie op kinderen!
** With my class I have chosen for a project in Ghana. They will be our good cause project for the next half year. And because I like to look back with the children and start new actions through the year, I choose this project.
The organization Youth Service Initiative is working on a Youth Discovery centre in the North of Ghana.
Their motto is: Children have to play free... to develop themselves.
And that is very close to my vision on kids!

Omdat ik ook zelf mijn steentje bij wil dragen, ben ik dus begonnen met kaarten maken. Morgen zal ik een foto maken van de eerste 4 kaarten die ik gemaakt heb. Waarschijnlijk ga ik ook een Etsy shop beginnen om daar de kaarten op te zetten. Ook die opbrengst gaat naar Ghana!

Dus.... nog even geduld, dan show ik mijn eerste kaarten!
** And cause I want to do something myself too, I started with making cards. Tomorrow I'll take a pic of the 4 cards I made today. 
I probably gonna start an Etsy shop to sell the cards there too. That money will also go to Ghana!
So... a bit of patience and I'll show you my cards.
 
Love, Miranda

woensdag, januari 20, 2010

The soundtrack of my life {AAM challenge #10}

The challenge this week is This is the Soundtrack of My Life.
Music is a powerful means of communication and has the power to cause emotions to well up within us. The emotional response can be varied: happiness, sadness, nostalgia, peacefulness, energy, festivity. This challenge is all about thinking of music that has been an important part of your life, your “soundtrack.” It can be a special song your grandfather sang to you as a child (or one that you sing to your own child), the party mix you listened to your freshman year of college or the one song that brings you to tears every time you hear it. What speaks to you in a special way?

My layout is made with the song These are a few of my favorite things of the Sound of Music in mind.
The Sound of Music OST - My Favorite Things .mp3

Found at bee mp3 search engine


Love, Miranda

dinsdag, januari 19, 2010

IJspret

Naar aanleiding van deze sketch op de Facebook pagina van Creative Scrappers,

heb ik deze layout gemaakt:

Journaling:
Winter in Loosdrecht.
The dam is full with parked cars.
On the Vuntus is an ice skating rink.
The Loosdrechtse waters are not save.
But they are skating on it.
I regret not bringing my skates.


Tomorrow they will ride the Round of Loosdrecht.

Love, Miranda

Sneak peak

Here is a sneak peak from my layout for the next AAM challenge, which will be online tomorrow!Love, Miranda

woensdag, januari 06, 2010

This makes me angry {AAM challenge #9}


Wat maakt je boos? Hmm een vraag waar ik toch even over na moet denken….
Ik ben eigenlijk niet zo vaak boos.
Boos is een emotie die ik niet zo goed beheers. Boos vertaalt zich bij mij vaak in verdrietig zijn. Niet echt adequaat dus. Ik heb mezelf afgeleerd om boos te worden op anderen. Want als ik boos word op iemand, dan zou ik diegene wel eens kunnen kwetsen. En dat is iets wat ik erg moeilijk vind.
Wat ik vergeet,  is dat ze mij wel kwetsen met hun gedrag. En dat ik dus alle reden heb om boos te zijn.
Bijvoorbeeld als mensen iets beloven en hun afspraak niet nakomen. Dat is voor mij iets waar ik erg boos over kan zijn. Ook al uit ik dat zelden. Maar van binnen vreet dat aan me.
En ja ik heb een aantal momenten in mijn hoofd, die me met terugwerkende kracht nog steeds boos maken. Maar meteen komt daar ook een gevoel bij los, van ontzettend teleurgesteld zijn. Teleurgesteld in de mensen die hun beloftes niet waar maken. Die van alles zeggen met hun mond, maar het niet doen. Maar oh wat vind ik het moeilijk om dat naar hen te uiten!
Volgens mij een punt om aan te werken. Boos worden als er reden is om boos te zijn! Een leerpunt voor mij in 2010.
Dus… schrik niet als ik ineens boosheid laat zien. Want dat zal voor de mensen om me heen net zo nieuw zijn als voor mezelf.  Voor allemaal even wennen dus!

**What makes you angry? Hmm a question I have to think about….
I am in fact not frequently angry. Anger is a emotion  which I do not master well. Anger translates itself at me in sadness mostly. Not real adequately therefore.
I have unlearned myself to become angry on others. Because if I become angry on someone, then I could hurt them. And that is something that I find difficult.
What I forget, is that they hurt me, however, with their behavior. And that I therefore have all reason to be angry.
For example if people promise something and do not comply with their appointment. That is for me something  I can be very angry about. Even if I let show that seldom. But devour that of within to me.
And yes I have a number of moments in my head, who makes me still angry with retroactive effect. But immediately there also comes a feeling  at loose, of appalling disappointed. Disappointed in people who do not prove their promises. They say of everything with their mouth, but not doing it.
But oh what  do I find it difficult to express that to them!
According to me a point to work on. Be angry if there is a reason to be angry! A learning point for me in 2010.
Therefore… don 't be frightend if I show all of a sudden anger. Because that will be as new for people around me as for myself.  We all have to get used to it!

Love, Miranda

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...